Nieuwegein wil 15 miljoen steken in snelle metro naar Utrecht: 'Aanleg Merwedelijn is cruciaal' (2024)

  8 september 2022, 12:31 4 minuten leestijd

  Nieuwegein wil 15 miljoen steken in snelle metro naar Utrecht: 'Aanleg Merwedelijn is cruciaal' (1)

  Nieuwegein - Nieuwegein wil meebetalen aan de mogelijke aanleg van de Merwedelijn. De gemeente is bereid 15 miljoen euro bij te dragen aan de metrotramlijn, waarmee je in een kwartier van het centrum van Nieuwegein naar Utrecht Centraal zou moeten kunnen komen. "De Merwedelijn is een belangrijke oplossing om onze stad bereikbaar te houden", zegt verantwoordelijk wethouder Ellie Eggengoor (VVD).

  De stad en de provincie Utrecht pleiten al langer voor de Merwedelijn, die grotendeels ondergronds moet worden aangelegd. De Utrechtse verkeerswethouder Lot van Hooijdonk vindt de verbinding onder meer belangrijk voor de bewoners van de nieuwe wijk Merwedekanaalzone. "We willen veel woningen bouwen en tegelijkertijd onze stad leefbaar houden", zei ze eerder.

  We hebben de Merwedelijn nodig om woningen te kunnen bouwen

  Files, files, files

  Ook Nieuwegein brengt de woningnood als argument naar voren. Wethouder Eggengoor: "We hebben de Merwedelijn nodig om de woningen te kunnen bouwen, waar zo'n grote behoefte aan is. Zonder deze investering in een sneller ov zal de regio Utrecht vastlopen. Dan krijg je busfiles, fietsfiles en autofiles, en dat kost nog meer geld."

  Volgens haar kan de A12-zone, grondgebied rond de snelweg waar onder meer woningen moeten komen, "überhaupt niet worden ontwikkeld zonder de Merwedelijn". "Het ov moet in de hele regio een volwaardig alternatief worden voor de auto. Niets doen of pappen en nathouden is geen optie."

  Nieuwegein wil 15 miljoen steken in snelle metro naar Utrecht: 'Aanleg Merwedelijn is cruciaal' (2)

  Kijkend naar gemeenten van gelijke omvang komt Nieuwegein veel ov te kort, vindt de wethouder. "De Merwedelijn is de enige mogelijkheid voor een snelle verbinding. Met een busbaan ga je het niet redden. Van Houten naar Utrecht Centraal reizen duurt 9 minuten en van Nieuwegein centrum naar Utrecht 21 minuten. Dat is niet snel genoeg."

  De al bestaande sneltramverbinding in Nieuwegein kan worden gebruikt voor de aanleg van de Merwedelijn. In Utrecht zou de verbinding dan ondergronds moeten gaan.

  LEES OOK Metro in Utrecht: peperdure luchtfietserij of geniaal masterplan?

  Flink bedrag

  De aanleg van de Merwedelijn zal naar schatting in totaal zo'n 1 tot 2 miljard euro gaan kosten. Een bijdrage van 15 miljoen euro lijkt dan een schijntje, maar volgens een woordvoerder van de gemeente is het voor Nieuwegein “een flink bedrag". De gemeenteraad moet dan ook nog instemmen met het voorstel van het college.

  Toch is het de vraag of de Merwedelijn er echt zal komen. De gemeente en provincie Utrecht willen ook een duit in het zakje doen, maar het grootste deel zal van het Rijk moeten komen. Dat geldt overigens ook voor de andere investeringen in het openbaar vervoer in de regio Utrecht.

  LEES OOK Utrecht wil miljarden voor metro: 'Investering nodig om stad leefbaar te houden'

  Onderhandelen met Den Haag

  Er zal dus onderhandeld moeten worden met Den Haag. Het is aannemelijk dat ook andere projecten daarbij om de hoek komen kijken, meent politiek verslaggever Marc van Rossum. Hij legt uit: "Een meerderheid van de Tweede Kamer gaf eerder aan dat zij wil dat Utrecht snel gaat bouwen in polder Rijnenburg. Door het verzet van Utrecht gebeurt in die polder al jaren niets. In de onderhandelingen met Den Haag zal dit zeker een issue zijn. De minister zal garanties willen dat er werk wordt gemaakt van grootschalige woningbouw in de polder."

  Nieuwegein wil 15 miljoen steken in snelle metro naar Utrecht: 'Aanleg Merwedelijn is cruciaal' (5)

  Een ander pijnpunt is volgens Van Rossum de opwaardering van de snelwegen A12 en A27 rond Utrecht, ook wel ‘de bak bij Amelisweerd’. "De aanpak van die wegen was eerder al eens onderdeel van onderhandelingen over mobiliteit tussen het Rijk en de regio Utrecht. Utrecht wilde graag een tram van Utrecht Centraal naar De Uithof."

  Hij vervolgt: "De stad en regio stemden in met de aanpak van de snelwegen en verbreding van de bak bij Amelisweerd in ruil voor honderden miljoenen voor de Uithoflijn. Nadat het geld voor de tram uit Den Haag was ontvangen, keerden de stad en regio zich tegen de verbetering van de snelwegen rond de stad."

  Van Rossum concludeert: "Het is niet ondenkbaar dat die opwaardering van de snelwegen nu opnieuw onderdeel van de onderhandelingen met stad en regio zijn, waarbij ze in Den Haag de draai van Utrecht vast niet vergeten zijn."

  Eerder subsidie misgelopen

  Eerder kreeg een plan van de gemeente en provincie Utrecht voor onder meer een bovengrondse Merwedelijn overigens nul op het rekest in Den Haag. De subsidieaanvraag voor toen twee miljard euro was volgens de commissie die 'm beoordeelde "prematuur". Oppositiepartijen in zowel de gemeenteraad als de Provinciale Staten waren kritisch op het mislopen van de pot geld.

  Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.

  Nieuwegein wil 15 miljoen steken in snelle metro naar Utrecht: 'Aanleg Merwedelijn is cruciaal' (2024)

  FAQs

  Nieuwegein wil 15 miljoen steken in snelle metro naar Utrecht: 'Aanleg Merwedelijn is cruciaal'? ›

  Met een relatief bescheiden bedrag van 15 miljoen euro wil Nieuwegein bijdragen aan de aanleg van de Merwedelijn. Dat meldt RTV Utrecht. Dat is een tram, lightrail of metro die deels ondergronds van Nieuwegein, via de Merwedekanaalzone en Europalaan naar het Centraal Station zou moeten lopen.

  Hoe laat gaat de laatste tram van Utrecht naar Nieuwegein? ›

  De trams rijden op werkdagen tussen 6.00 en 22.00 uur. In het weekend rijdt de tram niet.

  Heeft Utrecht een metro? ›

  In Utrecht komen twee metrolijnen te liggen, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt. De eerste zal lopen tussen Utrecht en Nieuwegein en de ander onder het hart van de stad langs het Vredenburg, het Janskerkhof en de Biltstraat naar de Uithof toe.

  Wat kost de tram van Nieuwegein naar Utrecht Centraal? ›

  De beste manier om van Nieuwegein naar Station Utrecht Centraal te gaan zonder auto is met een lijn 21 tram. Dit duurt 20 min. en kost $3 - $4.

  Hoeveel kost de aanleg van de tramlijn in Utrecht? ›

  Geraamde kosten

  De kosten van aanleg van de trambaan Utrecht Centraal – De Uithof, aanschaf van 27 trams en vernieuwing van de remise in Nieuwegein werden aanvankelijk begroot op circa 440 miljoen euro, waaraan het Rijk 110 miljoen euro bijdraagt. In januari 2018 werd bekend dat de kosten flink gingen oplopen.

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Tuan Roob DDS

  Last Updated:

  Views: 5494

  Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

  Reviews: 93% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Tuan Roob DDS

  Birthday: 1999-11-20

  Address: Suite 592 642 Pfannerstill Island, South Keila, LA 74970-3076

  Phone: +9617721773649

  Job: Marketing Producer

  Hobby: Skydiving, Flag Football, Knitting, Running, Lego building, Hunting, Juggling

  Introduction: My name is Tuan Roob DDS, I am a friendly, good, energetic, faithful, fantastic, gentle, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.